Forest aerial

Finansējiet apmežošanu, izmantojot aizdevumu

Swedbank banner transparent background.png

Vai vēlaties iestādīt jaunu mežu, bet raizējaties par stādu un stādīšanas izmaksām?

Mēs sadarbojamies ar Swedbank, lai piedāvātu jums aizdevumu apmežošanai un sniegtu jums nepieciešamo finanšu atbalstu. Tāpēc sākotnējās stādīšanas izmaksas netraucēs jums palielināt savas zemes vērtību un gūt oglekļa ienākumus no apmežošanas.

 • Oglekļa emisiju iespēju novērtējums

  Sagatavo Arbonics

  Mūsu ātrā bezmaksas analīze par piemērotību apmežošanai, pamatojoties uz jūsu zemes kadastra numuriem. Tajā ir iekļauta arī prognoze par potenciālajiem ieņēmumiem no oglekļa emisijām, kas gūti, pārdodot oglekļa kredītus brīvprātīgajā oglekļa tirgū.

 • Klimata ieguvumu analīze

  Sagatavo Arbonics

  Analīze par tīrajiem ieguvumiem klimata jomā, veicot apmežošanu. Analīzē tiks ņemts vērā koku un augsnes piesaistītais ogleklis un siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada apmežošanas darbības.

 • Apmežošanas plāns

  To sagatavosiet jūs, un Arbonics sniegs atbalstu

  Visaptverošs plāns, kurā aprakstīts, kur koki tiks stādīti, kādi koki tiks stādīti un kādas darbības plānotas, lai saglabātu mežu labā stāvoklī un samazinātu ar mežu saistītos riskus (piemēram, ugunsgrēkus, slimības).

 • Meža apsaimniekošanas plāns

  To sagatavosiet jūs, un Arbonics sniegs atbalstu

  Pēc zemes atzīšanas par mežu būs jāiesniedz meža apsaimniekošanas plāns (vai līdzvērtīgs dokuments, kā noteikts valsts tiesību aktos), kas aizstās apmežošanas plānu.

 • Tas ir bez maksas, ja...

  ...jūs pievienosieties mūsu apmežošanas projektam. Tas nozīmē, ka tad, kad būs pagājuši 5 gadi pēc stādīšanas, jūs gūsiet ienākumus arī no oglekļa kredītiem. Izmantojot mūsu kalkulatoru, varat aprēķināt, cik daudz varētu nopelnīt. Tiek piemēroti noteikumi un nosacījumi. Noteikumi un nosacījumi šeit.

 • 500 € par zemes vienību, ja...

  ...jūs izlemsiet nepievienot savas zemes mūsu oglekļa projektam. Jebkurā gadījumā mēs sagatavosim visu nepieciešamo dokumentāciju aizdevuma pieteikšanai un noformēšanai Swedbank. Tiek piemēroti noteikumi un nosacījumi. Noteikumi un nosacījumi šeit.

Pieteikties aizdevumam vai uzzināt vairāk par nosacījumiem Swedbank tīmekļa vietnē

Pieteikties aizdevumam vai uzzināt vairāk par nosacījumiem Swedbank tīmekļa vietnē