kj_icon.jpg
|Uusi metsätalous ABC

Kärt Johanna Ojamäe, Markkinointi

ABC: mitä ovat vapaaehtoiset hiilimarkkinat?

Yhteenveto siitä, mitä, missä ja miten hiilikrediiteillä käydään kauppaa

Mitä ovat hiilimarkkinat?

Ennen vapaaehtoisiin hiilimarkkinoihin perehtymistä on tärkeää muistaa, että hiilimarkkinoita on kahdenlaisia:

  1. Vapaaehtoiset hiilimarkkinat
  2. Velvoittavat (tai vaatimustenmukaisuuteen perustuvat) hiilimarkkinat

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat antavat yksityishenkilöille tai organisaatioille mahdollisuuden kompensoida päästöjään ostamalla hiilikrediittejä. Vaatimustenmukaisuuteen perustuvat markkinat ovat säänneltyjä hiilikauppajärjestelmiä, joissa on kansallisesti, alueellisesti tai kansainvälisesti määritellyt säännöt ja joihin osallistuu raskaasti saastuttavia teollisuudenaloja (kuten terästehtaita tai autonvalmistajia). Euroopan unionin päästökauppajärjestelmä (EU ETS) on esimerkki vaatimustenmukaisuuteen perustuvista markkinoista. Volyymin osalta vaatimustenmukaisuuteen perustuvat markkinat ovat suuremmat kuin vapaaehtoiset markkinat.

Vaatimustenmukaisuuteen perustuvien markkinoiden yhteenlaskettu volyymi on noin 760 miljardia euroa verrattuna vapaaehtoisten markkinoiden 2 miljardin euron volyymiin.

Tässä artikkelissa keskitytään vapaaehtoisiin hiilimarkkinoihin, jotka toimivat erillään vaatimustenmukaisuuteen perustuvista markkinoista ja joilla toimiminen on myös helpompaa maan- ja metsänomistajille. Markkinat kasvavat nopeasti, ja hiilikrediittien kysynnän oletetaan kasvavan yli 15-kertaisesti ja kokonaismarkkina-arvon odotetaan olevan 50 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä.

Mitä vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla vaihdetaan?

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat ovat kaupankäyntijärjestelmä hiilikrediittien vaihtoon, eli kauppaa käydään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, välttämiseen ja poistamiseen tarkoitetuilla hiilikrediiteillä. Ostajat ja myyjät vaihtavat hiilikrediittejä markkinoilla, ja hiilen hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. Yksi hiilikrediitti (toisinaan puhutaan myös päästöhyvityksestä) tarkoittaa yleensä yhtä metristä tonnia CO2 tai vastaavaa määrää kasvihuonekaasupäästöjä (tCO2).

Miksi näillä markkinoilla on merkitystä maan- ja metsänomistajille?

Kasvava metsä on hiilinielu, ja metsäekosysteemi toimii hiilen varastona. Siksi metsät ovat erittäin tehokkaita luontopohjaisia hiilinieluja. Hiilidioksidin poistaminen ja hiilen varastointi voidaan mitata, todentaa ja muuntaa hiilikrediiteiksi standardointiin ja todennukseen erikoistuneiden organisaatioiden toimesta, jollaisia ovat esimerkiksi Verra ja Gold Standard.

Metsänhoitohankkeita, joiden tavoitteena on tuottaa hiilikrediittejä, on useita erilaisia:

  • metsitys – uuden metsän istuttaminen alueelle, jossa ei ole aiemmin ollut metsää
  • metsänhoitomenetelmien muuttaminen hiilen varastoinnin edistämiseksi
  • metsien suojelu

Metsänhoitohankkeille tullut enemmän kysyntää, kun luontopohjaisten kasvihuonekaasupäästöjen poistamiseen tähtäävien ratkaisujen kysyntä on kasvanut. Kysyntää ohjaavat yritykset, jotka eivät toimi vaatimustenmukaisuuteen perustuvilla markkinoilla, mutta pyrkivät vähentämään ja kompensoimaan aiheuttamiaan päästöjä. On useita eri tekijöitä, jotka motivoivat vähentämään päästöjä, mutta pääasiallisia syitä ovat kuluttajilta tuleva paine tarjota tuotteita, joilla on pienempi hiilijalanjälki, sekä pyrkimys asemoida oma brändi pienen hiilijalanjäljen brändiksi.

Hiilikrediittien kysyntä vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla on nostanut hiilikrediittien hintaa, mikä puolestaan tekee erilaisista hankkeista, kuten vaikkapa metsittämisestä, taloudellisesti houkuttelevia.

Vapaaehtoiset hiilimarkkinat ovat erinomainen mahdollisuus maanomistajille, ja he voivat tehdä yhteistyötä hiilensidontaprojektien kehittäjien kanssa saadakseen uusia ja entistä säännöllisempiä tulovirtoja.

Arbonics on teknologiaan perustuva, eurooppalaisille metsän- ja maanomistajille suunnattu hiilidioksidi- ja ekosysteemialusta, joka ilmastonmuutoksen torjumiseksi yhdistää analogisesti toimivan metsätalouden teknologian maailmaan. Teemme yhteistyötä maanomistajien kanssa uusien tulovirtojen saamiseksi, auttamalla heitä määrittelemään, seuraamaan ja myymään kestävän maankäytön ympäristöhyötyjä.

Oletko maanomistaja? Kerro itsestäsi täällä ja otamme sinuun yhteyttä keskustellaksemme maasi tarjoamista mahdollisuuksista.

Tilaa uutiskirjeemme tästä, seuraa meitä Facebookissa, LinkedInissä sekä Twitterissä ja saat uutiset ensimmäisenä.

Saatat myös pitää