lisett_icon.jpg
|Uusi metsätalous ABC

Lisett Luik, Perustaja, COO

ABC: mitä ovat hiilikrediitit ja mikä tekee hiilikrediitistä laadukkaan?

Takaisin perusasioihin – mitä hiilikrediitit todella ovat ja miten tietää, ovatko ne laadukkaita.

1 hiilikrediiti

Ilmastoalalla työskennellessä voi olla todella helppoa eksyä ammattikieleen ja alakohtaisiin termeihin. Joskus on kuitenkin tärkeää palata perusasioihin. Joten selitetään siis monella eri tavalla, mitä hiilikrediitit oikeastaan ovat.

Perusmääritelmänä yhdellä hiilikrediitillä tarkoitetaan yhtä tonnia (1 000 kg) hiilidioksidipäästöjä (tai vastaavaa), jotka on joko varastoitu (sidottu) tai vältetty.

Selitettynä kuin viisivuotiaalle: Mitä ovat hiilikrediitit?

Kiitos ChatGPT, että autoitte meitä selkeyttämään tätä vastausta!

Hiilikrediitit ovat keino auttaa maapalloa vähentämällä haitallisten kaasujen määrää ilmassa. Näitä kaasuja kutsutaan kasvihuonekaasuiksi, ja ne voivat tehdä maapallosta liian kuuman.

Joskus teemme asioita, jotka tuottavat kasvihuonekaasuja, kuten autolla ajaminen tai lentokoneella lentäminen. Hiilikrediitit auttavat meitä kompensoimaan näitä kasvihuonekaasuja antamalla meille mahdollisuuden maksaa hankkeista, jotka vähentävät tai poistavat kasvihuonekaasuja ilmasta.

Voisimme esimerkiksi ostaa hiilikrediittejä metsitysprojektista, jossa ihmiset istuttavat puita luodakseen uusia metsiä. Puut imevät hiilidioksidia ilmasta kasvaessaan, joten istuttamalla puita voimme auttaa vähentämään kasvihuonekaasuja.

Ostamalla hiilikrediittejä autamme vähentämään kasvihuonekaasuja ja tekemään maailmasta terveemmän paikan kaikille.

Mikä tekee hiilikrediitistä laadukkaan?

Hiilikrediitin laadun (tai sen puutteen) määrittelevät viisi keskeistä ominaisuutta:

 1. Lisäisyys: Lisäisyys tarkoittaa, että kasvihuonekaasun päästövähennystä ei olisi tapahtunut ilman projektia ja että projektia ei olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman päästöyksikköjen tuomaa tuloa. Tämä tarkoittaa, että projekti on "lisä" sille, mitä olisi tapahtunut ilman projektia.
 2. Pysyvyys: Tässä määritetään, kuinka kauan hiili on sidottuna ja mikä on sen ilmakehään uudelleen vapautumisen riski. Laadukkaan krediitin on oltava pysyvä (eli hiilen on oltava sidottuna pitkään).
 3. Todentaminen: Hiilikrediitti tulee todentaa riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta, millä varmistetaan, että se merkitsee todellista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Tämä auttaa varmistamaan krediitin oikeellisuuden ja luotettavuuden. Lue lisää Verran kaltaisista keskeisistä todentajista tästä.
 4. Kaksoislaskennan välttäminen: Hiilikrediittiä on seurattava ja tilitettävä avoimesti, koska siten varmistetaan, ettei sitä lasketa kahdesti tai käytetä useampaan kertaan. Näin varmistetaan, että krediittiä käytetään asianmukaisesti ja että se merkitsee todellista päästövähennystä.
 5. Positiivinen vaikutus: Laadukkaan hiilikrediitin pitäisi myös vaikuttaa myönteisesti paikallisyhteisöihin ja ympäristöön. Tähän voi sisältyä esimerkiksi luonnonympäristöjen säilyttäminen tai paikallisyhteisön työllistäminen.

Kaikki nämä tekijät ovat avainasemassa sen varmistamiseksi, että krediitti heijastaa todellista hiilensidontaa (tai välttämistä) eikä pelkästään viherpesua.

Miten hiilikrediitit luodaan?

Hiilikrediittejä voidaan luoda varastoimalla hiiltä tai välttämällä hiilidioksidipäästöjen lisäämistä (tämä toinen tyyppi on kiistanalaisempi, ja jotkut asiantuntijat väittävät, että välttelytyyppisiä krediittejä ei pitäisi sallia kompensointiin).

On useita tapoja ottaa hiilidioksidia ilmakehästä, muuntaa se hiileksi ja varastoida (eli luoda poistotyyppisiä hiilikrediittejä):

 1. Luontoon perustuva hiilensidonta tarkoittaa hiilen varastointia metsiin, maaperään ja rannikko-/meriekosysteemeihin. Se voidaan saavuttaa esimerkiksi metsityksellä (uusien metsien istuttaminen), rakkolevän kasvattamisella tai viljelykäytäntöjen muuttamisella.
 2. Teknologiapohjainen hiilensidonta viittaa sellaisiin toimintoihin, kuten hiilen talteenotto ilmakehästä, jossa käytetään kiinteitä tai nestemäisiä absorbentteja (materiaaleja, jotka vetävät puoleensa ilmakehän hiilidioksidia ja sitovat sen kosketuksessa).

Välttelytyyppisiä hiilikrediittejä voidaan tuottaa erilaisilla päästöjä vähentävillä hankkeilla, kuten:

 • uusien uusiutuvan energian tuotantolaitosten rakentaminen
 • rakennusten energiatehokkuuden parantaminen
 • jätepäästöjen vähentäminen uudelleenkäytön, kierrätyksen tai paremman - jätteenkäsittelyn kautta
 • metsien häviämisen ja maaperän huonontumisen välttäminen
 • ja paljon muuta

Jotta nämä positiiviset toimet todella tuottaisivat hiilikrediittejä, niiden on oltava kolmannen osapuolen hiilikrediittistandardin, kuten Verran tai Gold Standardin, validoimia ja sertifioimia.

Minkä arvoinen hiilikrediitti on?

Kuten kaikki tuotteet, joita voi ostaa tai myydä, hiilikrediitin hinta määritetään markkinoiden mukaan – kysynnän ja tarjonnan funktiona (samanlainen kuin muut rahoitusvälineet, kuten osakkeet!). Mikä tekee hiilikrediiteistä hieman vaikeampia hinnoitella, verrattuna vaikka Googlen osakkeeseen, on se, että hiilidioksidimarkkinat ovat hajanaiset: on monia erilaisia markkinapaikkoja, joissa hiilikrediiteillä käydään kauppaa (selitämme markkinarakenteen hieman yksityiskohtaisemmin täällä).

Lisäksi mahdolliset ostajat arvostavat erityyppisiä krediittejä (esim. välttelykrediitti vs. poistokrediitti) eri tavalla. Poistotyyppiset krediitit ovat yleensä kalliimpia, koska on selvää, että ne todella poistavat hiilidioksidia ilmakehästä. Lisäksi edellä esitetyistä viidestä laatutekijästä riippuen jopa samantyyppisillä krediiteillä (kuten metsityshyvityksillä) voi olla eri hinnat. Tarkempi katsaus hiilikrediittien hinnoitteluun tästä.

Käytetäänkö hiilikrediiteistä muita nimiä/termejä?

Vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla hiilikrediittejä kutsutaan joskus myös:

 1. kompensaatioiksi – termi, joka viittaa yhteen hiilikrediittien perinteisistä käytöistä, joka on päästöjen hyvitys (tai "kompensointi")
 2. VCU'iksi – tämä on Verran käyttämä erityinen lyhenne, joka tarkoittaa "todennettua hiiliyksikköä", mikä on yksi Verran sertifioima hiilikrediitti (eli vastaa edelleen yhtä tonnia hiilidioksidia)
 3. hiilipäästöoikeuksiksi – tällä tarkoitetaan kasvihuonekaasupäästöjen (CO2 tai muiden) yksikköä, joka on sallittu päästökatto- ja päästökauppajärjestelmässä, kuten Euroopan unionin päästökauppajärjestelmässä (EU ETS); yritysten, jotka ylittävät päästöoikeutensa, on ostettava lisää päästöoikeuksia tai hiilikrediittejä ylimääräisten päästöjensä kompensoimiseksi
 4. hiilivähennyssertifikaateiksi – viittaa yleensä todistukseen, joka vahvistaa, että yritys tai henkilö on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään tai ostanut hiilikrediittejä päästöjensä kompensoimiseksi.

Mistä saan lisätietoja hiilikrediiteistä?

Olemme julkaisseet muutamia selittäviä artikkeleita, joiden avulla voit tutustua vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden maailmaan:

Muita lähteitä, jotka mielestämme ovat erinomaisia ​​hiilikrediittien ymmärtämiseen, ovat seuraavat:

Arbonics on teknologiaan perustuva, eurooppalaisille metsän- ja maanomistajille suunnattu hiilidioksidi- ja ekosysteemialusta, joka ilmastonmuutoksen torjumiseksi yhdistää analogisesti toimivan metsätalouden teknologian maailmaan. Teemme yhteistyötä maanomistajien kanssa uusien tulovirtojen saamiseksi, auttamalla heitä määrittelemään, seuraamaan ja myymään kestävän maankäytön ympäristöhyötyjä.

Oletko maanomistaja? Kerro itsestäsi täällä ja otamme sinuun yhteyttä keskustellaksemme maasi tarjoamista mahdollisuuksista.

Tilaa uutiskirjeemme tästä, seuraa meitä Facebookissa, LinkedInissä sekä Twitterissä ja saat uutiset ensimmäisenä.

Saatat myös pitää