kristjan_icon.jpg
|Arbonics view

Kristjan Lepik, Asutaja, CEO

Euroopa tõuseb süsinikuturgude liidriks

Euroopa Liit leppis kokku süsiniku eemaldamise sertifitseerimisraamistikus

20.veebruar oli süsinikuturgude jaoks suur päev - Euroopa Parlament, Nõukogu ja Komisjon jõudsid kokkuleppele ELi CRCF-i (Süsiniku Eemaldamise Sertifitseerimisraamistiku) õigustekstis.

Kuigi selle ümber on palju juriidilist dokumentatsiooni (ja veel rohkem on tulemas), on kokkuvõttev lugu väga lühike ja selge - Euroopa on süsinikuturgude selge raamistiku loomise liider.

Eelmine aasta ei olnud süsinikuturgude jaoks kerge, toodi avalikkuse ette palju problemaatilisi projekte. Kuid sellised on iga uue turu kasvuraskused ja seda on selgelt kasutatud turu tugevamaks muutmiseks. Süsinikukrediitide ostjad vajavad projektide läbipaistvust ja kindlust, et need tõesti loodusele kasu toovad. Põllumehed ja metsaomanikud vajavad kindlust, et uued süsinikdioksiidi turud on olemas ka 10 aasta pärast. CRCF tagab mõlemad.

Mida sisaldab CRCF-i raamistik?

Euroopa Komisjon kulutas palju aega CRCF-i ulatuse õigeks saamiseks. Raamistik sisaldab järgmist:

  1. püsiv süsiniku eemaldamine (atmosfääri või biogeense süsiniku ladustamine mitmeks sajandiks)
  2. ajutine süsiniku ladustamine pikaajalistes toodetes (näiteks puidust ehitustoodetes) vähemalt 35 aasta jooksul
  3. ajutine süsiniku ladustamine looduslikul viisil (nt metsade ja mulla taastamine, märgalade majandamine)
  4. mulla heitkoguste vähendamine põllumajandusest

Esimene on kooskõlas IPCC-ga ning süsiniku eemaldamise meetoditele ei ole piiranguid, see on hea. Teine on oluline, sest see võimaldab meil tuua lahendusi, kus puitu kasutatakse toodetes pikajaliselt. Kuigi me Arbonicsis teeme krediitide sertifiseerimiseks koostööd Verraga, on kolmas punkt ka meile oluline, sest see on kooskõlas meie lähenemisele uusmetsastamisele luues veel ühe kihi kindlust. Ja viimane peaks tegema põllumehed õnnelikuks, see ei olnud eelmises versioonis veel sees, mis on hea uudis näiteks eAgronomi klientidele.

Mis juhtub edasi?

Kuigi eilne oli väga suur samm edasi,, on veel palju tööd, et muuta see Euroopa ettevõtetele kasutatavaks. Mõned olulised järgmised sammud:

  • ELi register arendatakse välja nelja aasta jooksul pärast määruse vastuvõtmist. Vahepeal saab kasutada muid registreid.
  • Euroopa Komisjoni ekspertgrupp hakkab töötama erinavate süsiniku eemaldamise tegevuste (CDR) metoodikate kallal. Ei ole veel selge, kui kaua see võtab.

Millal hakkab CRCF täies mahus tööle?

EL poliitika ekspert Eve Tamme hinnangul "Kõige varem 2025. aastal, võimalik, et 2026." Kuigi see võtab veel aega, liigume me tõesti kiiresti ja läheme järjest lähemale. Näiteks kohtub Komisjoni ekspert grupp juba aprillis ning loodatavasti saame juba siis selguse milliste tegevuste metoodikad kõige pealt ette võetakse.

"Aja jooksul loob see olulise täiendava ärimudeli põllumeestele ja metsaomanikele," kommenteeris Wopke Hoekstra, ELi kliimavolinik. See ongi kõige võti - süsinikuturud pakuvad põllumeestele ja metsaomanikele üha selgemalt uut tuluvõimalust. Mitte täiendavaid piiranguid.

Kuigi Arbonics aitab praegu juba Euroopa maaomanikke uusmetsastamisega, on vaja rohkem õiguslikku tuge, et tagada maaomanikele ja krediidiostjatele kindlus. Seetõttu oli eilne oluline samm ning kui CRCF on käivitatud aitab suurenenud usaldus ja läbipaistvus Euroopa süsinikuturul väga suureks kasvada.

Arbonics on tehnoloogiapõhine süsiniku- ja ökosüsteemi platvorm, mis loob silla Euroopa metsa- ja maaomanike ning vabatahtlikul süsinikuturul krediite ostvate ettevõtete vahele.

Kas sa oled maaomanik? Tutvusta end siin ja me võtame Sinuga ühendust.

Jälgi meid sotsiaalmeedias: Facebook, LinkedIn ja Twitter.

Sulle võib veel meeldida