kj_icon.jpg
|Uue metsamajanduse ABC

Kärt Johanna Ojamäe, Turundusjuht

ABC: mis on vabatahtlik süsinikuturg?

Kiire ülevaade süsinikuturgudest ja mis võimalusi need maaomanikule toovad

Enne kui alustame, teeme puust ja punaseks..

Mis on süsinikuturg?

Süsinikuturg on süsinikdioksiidi heitkogustega kauplemise süsteem, mille abil vahetatakse süsinikukrediite.

Olemas on kahte liiki süsinikuturge:

  1. Vabatahtlik süsinikuturg
  2. Kohustuslik süsinikuturg

Vabatahtlik süsinikuturg võimaldab süsinikuheidet tekitavatel ettevõtetel kompenseerida oma heiteid läbi süsinikukrediitide soetamise. See toimib kohustuslikest turgudest sõltumatult ning on maa- ja metsaomanikele kergemini ligipääsetav.

Arbonics pakub maaomanikele võimalust teenida ka oma maal süsinikutulu just vabatahtliku süsinikuturu abil. Registreeri siin, et teada saada, kas Sinu maa sobib uusmetsastamiseks ja palju süsinikutulu on võimalik teenida.

Kohustuslik süsinikuturg on reguleeritud süsinikdioksiidi heitkogustega kauplemise süsteem, millel on riiklikul, piirkondlikul või rahvusvahelisel tasandil kindlaksmääratud eeskirjad. Selles osalevad raskelt saastavad tööstused, nn. metallitööstus ja autotootjad. Näiteks on üks kohustuslikust süsinikuturust Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem (ELi HKS).

Kohustusliku süsinikuturu maht on ligi 760 miljardit eurot ning vabatahtliku süsinikuturu maht on umbes 2 miljardit eurot.

Eeldatavasti suureneb viimase nõudlus 2030. aastaks vähemalt 15 korda, ehk kogumaht ulatub 50 miljardi euroni. See artikkel keskendub vabatahtlikule turule, sest just see toob uusi tulu teenimise võimalusi maaomanikule.

Millega täpsemalt vabatahtlikul süsinikuturul kaubeldakse?

Vabatahtlikul süsinikuturul kaubeldakse süsinikukrediitidega, mis on kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise, vältimise või kõrvaldamise ühikud. Mõningatel juhtudel kutsutakse seda ka kompensatsiooniks. Süsinikukrediit võrdub üldiselt ühe tonni CO2-le või samaväärsetele kasvuhoonegaaside heitkogustele (tCO2e) ning selle hind kujuneb pakkumise ja nõudluse dünaamika alusel.

Miks on see turg maa-ja metsaomanikele oluline?

Puud muudavad kasvades õhus oleva süsinikdioksiidi gaasilisest olekust tahkesse ning hakkavad seda siduma, mistõttu on metsad äärmiselt tõhusad loodusest süsinikdioksiidi talletajad.

Sellist süsinikdioksiidi eemaldamise ja talletamise hulka on võimalik mõõta ning tõestada. Koostöös rahvusvaheliste sertifitseerimisega tegelevate organisatsioonidega nagu näiteks Verra ja Gold Standard, arvutatakse need mahud ümber süsinikukrediitideks. Lisateavet nende rolli ja vajalikkuse kohta leiate artiklist "ABC: kes on Verra ja Gold Standard ning miks nad on olulised?".

Süsinikuprojekti osapooled.png

Süsinikukrediite luuakse läbi projektide, milleks võivad olla näiteks:

  • mittemetsamaa metsastamine ehk puude istutamine varem metsata olnud maale;
  • metsamajandamise viiside optimeerimine, et muuta mets tõhusamaks CO2 sidujaks;
  • metsade muutmine kaitsealadeks.

Nõudlus selliste projektide järele on ajendatud peamiselt selliste korporatsioonide soovil, kes pole kaasatud kohustuslikul süsinikuturul, kuid kes soovivad sellegi poolest enda tegevusest tingitud heitgaaside tekkimist kompenseerida. Peamisteks ajendavateks teguriteks on tarbijate nõudlus väikese CO2-jäljega toodete järele ning ettevõtte soov positsioneerida end madala CO2-heitvate organisatsioonide hulka.

Suurenenud nõudlus vabatahtlikul süsinikuturul on süsinikukrediidi hinda tõstnud ning eespool nimetatud projekte luues aitavad projekti arendajad turule pakkumist tuua. See omakorda loob võimalusi maaomanikel teenida oma metsadest lisatulu. Koostöös süsinikuprojektide arendajatega, on metsaomanikel vabatahtlikul süsinikuturul osalemisesel suurepärane võimalus hakata realiseerima oma maa-ala CO2 sidumise võimekuse väärtust.

Arbonics on tehnoloogiapõhine süsiniku- ja ökosüsteemi platvorm, mis loob silla Euroopa metsa- ja maaomanike ning vabatahtlikul süsinikuturul krediite ostvate ettevõtete vahele.

Kas sa oled maaomanik? Tutvusta end siin ja me võtame Sinuga ühendust.

Jälgi meid sotsiaalmeedias: Facebook, LinkedIn ja Twitter.

Sulle võib veel meeldida