kristjan_icon.jpg
|Uudised | Arbonics

Kristjan Lepik, Asutaja, CEO

Rohepanganduse areng ning miks Arbonics ja Swedbank alustavad koostööd

Kuidas finantssektor premeerib neid kes teevad planeedile head

Olles enamuse oma tööelust pühendanud finantssektorile, olen viimase 20 aasta jooksul olnud tunnistajaks Euroopa panganduse muutustele. Pangandus enne 2008. aasta finantskriisi erines täielikult sellest, mida tänapäeval näeme – regulatsioonid on karmistunud ja tegevused piiratud, et vältida pankade kokkukukkumise riski

Kuid oleme taas uue muutuse lävel. Seekord on põhjuseks Euroopa Rohelepe. Kuigi see võib tunduda kauge ja bürokraatlikuna, hakkab võetud strateegia kõigi meie elusid mõjutama.

Lubage mul selgitada. Kindlasti olete kuulnud akronüümi ESG – raamistikku, mis juhendab ettevõtteid kestlikult käituma.

Kuidas seda täpsemalt defineerida? ESG on lühend inglisekeelsetest sõnadest environmental, social and corporate governance, eesti keelde tõlgituna tähendab see jätkusuutlikku ja vastutustundlikku lähenemist äri majandamisele keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimise aspektidest lähtudes.

Ümmargune ja igav. Ma olen praktiline inimene, kes tahab kõike mõõta. Kuidas seda sõnamudru ettevõtluses mõõta? Konkreetsete numbritega on piiride tõmbamine pea võimatu ja see on minu arust ESG suurim puudus – kogu kontseptsioon on liiga laialivalguv ja mõõdetamatu.

Aga, enamike asjade esimene versioon on enamasti ebaõnnestunud. Kui ma vahetaks teie praeguse telefoni esimese iPhone vastu, viskaksite selle kohe minema, sest see on tänaseks kasutamatu. ESG on sarnane, puudustega esimene versioon, aga alati tuleb kuskilt alustada.

Viimastel aastatel on Euroopas uue turuna väga kiiresti kasvanud vabatahtlik süsinikuturg, mille eesmärk on suunata lisarahastust tegevustele, mis vähendavad kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Seda võib omamoodi nimetada ESG uuendatud versiooniks, kuna süsiniku jalajälge saab täpselt mõõta ning selle põhjal on võimalik tuvastada kõige jätkusuutlikumaid ettevõtteid.

Roheleppe mõjud pangandusele on juba käes. Ning vabatahtlik süsinikuturg on järjest rohkem mõjutamas ka Eesti pangandust.

Toon teile kaks näidet. Eesti Energia võttis veebruaris 600 mln euro suuruse hiigellaenu. Väga huvitava nüansina salastati laenu intressimäär. Kuid siin kirjutab Sulev Vedler, et laenu intressiks oli 8%. Olen turult kuulnud, et tõde oni ilmselt sellele numbrile väga lähedal. Kõik, kes on võtnud eluasemelaenu, tunnevad praegu valusat intresside tõusu kuumaksetes. Kuid mitte kellegi eluasemelaen ei küüni 8% juurde. Mitmed pangad on tulnud viimasel ajal roheliste laenudega välja ja näiteks Swedbank pakub ka elektriauto liisingut 0% marginaaliga (lisandub küll Euribor).

See võib panna nüüd kukalt kratsima. Riigile kuuluv üks Eesti suurim ettevõte peab laenama 8% intressimääraga ja pea iga panka minev kodanik saab elektriauto jaoks raha poole odavamalt?

Põhjuseks on Euroopa Rohelepe, mis on viimase aastaga läinud väga palju konkreetsemaks ning pankadele on hakanud kehtima üsna konkreetne taksonoomia – kuidas tuleb mõõta, kas ettevõte või projekt on planeedile kasulik või kahjulik. Kes tahab pikemalt lugeda, siis siin on seda teemat koondav veebileht.

Seega liigub tulevik selgelt sinna, et ettevõtted kelle tooted toovad planeedile kahju, peavad leppima kõrgemate intressidega ja need, kes teevad planeedile head, saavad paremad intressimäärad. Pangad on ise väga huvitatud selle tõestamisest, sest rohelisema portfelliga pangad saavad ka enda sissetuleva kapitali odavamaks.

Asutasime eelmisel aastal Arbonicsi-nimelise ettevõtte, mis aitab maa- ja metsaomanikul tulu saada selle eest, et nende maal toimub süsiniku sidumine. Täna teatame koostööleppest Swedbankiga, et tuua juunis turule finantseerimistoode, mis aitab maaomanikul finantseerida metsa istutamist. Arbonics viib läbi keeruka süsiniku tõestamise protsessi ja Swedbank on selle tõestamise toel valmis maaomanikule pakkuma soodsamatel tingimustel laenu. Eesti pindalast moodustab mets üle 50%, siin on üks väga konkreetne näide selle kohta, et kui targalt uusi Euroopa suundasid mõista, saab selle Eesti kasuks tööle panna.

Arbonics on tehnoloogiapõhine süsiniku- ja ökosüsteemi platvorm, mis loob silla Euroopa metsa- ja maaomanike ning vabatahtlikul süsinikuturul krediite ostvate ettevõtete vahele.

Kas sa oled maaomanik? Tutvusta end siin ja me võtame Sinuga ühendust.

Jälgi meid sotsiaalmeedias: Facebook, LinkedIn ja Twitter.

Sulle võib veel meeldida