ABC: mis on süsinikukrediit? Millist süsinikukrediiti peetakse kvaliteetseks?

Alustame põhitõdedest – mis on süsinikukrediidid ja kuidas kindlaks teha, kas need on kvaliteetsed.

1 Süsinikukrediit

Kliimasektoris töötades võib sektorispetsiifiline kõnepruuk ja mõistete ületulv pea sassi ajada. Kuid vahel on oluline naasta põhitõdede juurde. Uurime lähemalt, mis need süsinikukrediidid tegelikult on, kasutades selleks erinevaid selgitusviise.

Peamise määratluse kohaselt tähendab üks süsinikukrediit 1 tonni (1000 kg) CO2 (või samaväärse gaasi) heidet, mis on kas salvestatud (sekvesteeritud) või mille teket on välditud.

Selgitus, millest saab aru ka 5-aastane. Mis on süsinikukrediidid?

Aitäh, ChatGPT, et aitasid meil seda vastust lihvida!

Süsinikukrediidid on viis, kuidas aidata planeet Maad, vähendades kahjulike gaaside hulka õhus. Neid gaase nimetatakse kasvuhoonegaasideks ning need võivad muuta Maa liiga kuumaks.

Mõnikord teeme asju, mis tekitavad kasvuhoonegaase, näiteks sõidame autodega või lendame lennukitega. Süsinikukrediidid aitavad meil neid kasvuhoonegaase kompenseerida, võimaldades meil maksta projektide eest, mis vähendavad kasvuhoonegaase või eemaldavad need õhust.

Näiteks võiksime osta süsinikukrediite uusmetsastamise projektist, mille puhul inimesed istutavad puid uute metsade loomiseks. Puud neelavad kasvades õhust süsinikdioksiidi, seega saame puude istutamisega aidata kasvuhoonegaase vähendada.

Süsinikukrediitide ostmisega aitame vähendada kasvuhoonegaase ja muuta Maa meie kõigi jaoks tervislikumaks kohaks.

Mis teeb süsinikukrediidi kvaliteetseks?

On 5 põhiomadust, millega määratletakse süsinikukrediidi kvaliteetsus (või kvaliteedi puudumine).

 1. Lisanduvus – süsinikukrediit peaks väljendama vähendatud kasvuhoonegaasi heitkoguste hulka, mida ei oleks vähendatud ilma krediiti loova projektita. See tähendab, et projekt on „lisanduv“ selle suhtes, mis oleks toimunud projekti puudumisel.
 2. Püsivus – näitab, kui kaua süsinik on seotud ja kui suur on süsiniku uuesti atmosfääri eraldumise oht. Kvaliteetsel krediidil peaks olema kõrge püsivus (mis tähendab, et süsinik peaks olema pikka aega seotud).
 3. Tõendamine – süsinikukrediiti peaks tõendama sõltumatu kolmas osaline, tagamaks, et tegemist on kasvuhoonegaaside heitkoguste tegeliku vähenemisega. See aitab tagada krediidi terviklikkuse ja usaldusväärsuse. Lisateavet peamiste tõendajate nagu Verra kohta leiate siit
 4. Läbipaistvus – süsinikukrediiti tuleks läbipaistvalt jälgida ja selle üle arvet pidada, tagamaks, et seda ei loeta topelt ega kuritarvitata. See aitab tagada, et krediiti kasutatakse asjakohaselt ja et see kujutab endast heitkoguste tegelikku vähendamist.
 5. Positiivne mõju – kvaliteetne süsinikukrediit peaks positiivselt mõjutama ka kohalikke kogukondi ja keskkonda. See võib hõlmata näiteks looduslike elupaikade säilitamist või kohalikule kogukonnale töökohtade loomist.

Kõik need tegurid on olulised tagamaks, et krediit kajastab tegelikku süsiniku sidumist (või selle tekke vältimist), mitte pole lihtsalt püüe teha rohepesu.

Kuidas süsinikukrediite luuakse?

Süsinikukrediite saab luua süsiniku säilitamise või suurema CO2 heitkoguse vältimise teel (teist tüüpi krediite peetakse vastuolulisemaks ja mõnede ekspertide arvates ei tohiks CO2 tekke vältimise tüüpi krediite kompenseerimiseks kasutada).

CO2 atmosfäärist eemaldamiseks on mitmeid viise, selle süsinikuks muundamine ja selle salvestamine (st eemaldamise tüüpi süsinikukrediitide loomine):

 1. Looduspõhine süsiniku sidumine – süsiniku säilitamine metsades, pinnases ja ranniku-/mereökosüsteemides. Seda on võimalik saavutada selliste tegevustega nagu uusmetsastamine (uute metsade istutamine), pruunvetika kasvatamine või põllumajandustavade muutmine.

 2. Tehnoloogiapõhine süsiniku sidumine – see viitab sellistele tegevustele nagu direct air capture (DAC) ehk otse õhust CO2 kogumine tehnoloogia abil, mis kasutab tahkeid või vedelaid absorbente (materjalid, mis sisuliselt tõmbavad ligi CO2 ja seovad selle kokkupuutel).

CO2 tekke vältimise tüüpi süsinikukrediite saab luua mitmesuguste projektide kaudu, mis vähendavad heitkoguseid, näiteks:

 1. Uute taastuvenergiajaamade ehitamine
 2. Hoonete tõhususe tõstmine
 3. Jäätmetest tekkivate heitkoguste vähendamine korduskasutamise, ringlussevõtu või parema jäätmekäitluse kaudu
 4. Raadamise ja mulla degradeerumise vältimine
 5. Ja palju muid

Selleks, et need positiivsed tegevused ka tegelikult süsinikukrediite tekitaksid, peavad need olema valideeritud ja sertifitseeritud kolmanda osalise süsinikukrediidi standardi kaudu, näiteks Verra või Gold Standard.

Kui palju on süsinikukrediit väärt?

Nagu iga eseme puhul, mida saate osta või müüa, määrab süsinikukrediidi hinna turg – pakkumine ja nõudlus (sarnaselt teiste finantsinstrumentidega, näiteks aktsiatega!). Mis muudab süsinikukrediitide hinnastamise võrreldes näiteks Google’i aktsiatega veidi raskemaks, on see, et süsinikuturud on killustunud – st on palju erinevaid turge, kus süsinikukrediitidega kaubeldakse.

Lisaks hindavad potentsiaalsed ostjad eri liiki krediite (nt CO2 vältimise krediit või eemaldamise krediit) erinevalt. Eemaldamise tüüpi krediidid on üldiselt kõrgema hinnaga, sest on selge, et need viivad tegelikult CO2 atmosfäärist välja. Lisaks, sõltuvalt 5 kvaliteeditegurist, mida eespool kirjeldasime, võivad isegi sarnastel krediitidel (näiteks uusmetsastamiskrediidid) olla erinevad hinnad. Süsinikukrediidi hinna kujunemise kohta leiate põhjalikuma ülevaate siit.

Milline süsinikuhind tulevikus võiks olla, on keeruline ennustada - ent rahvusvahelise konsultatsioonifirma EY uuringute järgi võib süsinikukrediidi hind 2035. aastaks tõusta üle €100 (vt graafikut):

A graph by EY showing potential expected price ranges for carbon credits by 2030 and beyond.

Kas süsinikukrediitide kohta kasutatakse muid nimetusi/mõisteid?

Vabatahtlikul süsinikuturul nimetatakse süsinikukrediite mõnikord ka järgmiselt:

 • Kompenseerimine– süsinikukrediitide üks traditsiooniline kasutusviis, heitkoguste kompenseerimine (või tasakaalustamine)
 • VCU-d – see on Verra poolt kasutatav akronüüm, mis tähistab kontrollitud süsinikuühikut (verified carbon unit) ja tähendab lihtsalt 1 Verra poolt sertifitseeritud süsinikukrediiti (st vastab endiselt 1 tonnile CO2-le)
 • Lubatud CO2 heitkogus – kasvuhoonegaaside (CO2 või muu) heite ühik, mis on lubatud piiramise ja kauplemise süsteemis, näiteks Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemis (ELi HKS). Ettevõtted, kes ületavad oma lubatud heitkoguseid, peavad liigsete heitkoguste kompenseerimiseks ostma täiendavaid lubatud heitkoguseid või süsinikukrediite
 • Süsinikdioksiidi vähendamise sertifikaadid – sertifikaat, mis näitab, et ettevõte või üksikisik on vähendanud oma süsinikdioksiidi heitkoguseid või ostnud süsinikukrediite, et oma heitkoguseid kompenseerida

Kust saan süsinikukrediitide kohta lisateavet?

Oleme koostanud veel mõned selgitavad artiklid, mis aitavad Teil avastada vabatahtlike süsinikuturgude maailma:

Allikad, mis meie arvates on suurepärased süsinikukrediitide paremaks mõistmiseks:

Arbonics on tehnoloogiapõhine süsiniku- ja ökosüsteemi platvorm, mis loob silla Euroopa metsa- ja maaomanike ning vabatahtlikul süsinikuturul krediite ostvate ettevõtete vahele.

Kas sa oled maaomanik? Tutvusta end siin ja me võtame Sinuga ühendust.

Jälgi meid sotsiaalmeedias: Facebook, LinkedIn ja Twitter.

Sulle võib veel meeldida