kj_icon.jpg
|Arbonics view

Kärt Johanna Ojamäe, Mārketinga Vadītājs

Jautājumi, ko uzdot oglekļa projektu attīstītājam

Mežu īpašniekiem ir jābūt informētiem par to, kādu atbalstu viņiem var sniegt oglekļa kredītu projektu attīstītāji, kādas ir izmaksas un citi aspekti.

Oglekļa kredīti ir salīdzinoši jauna niša, ko meža īpašnieki var izmantot, lai gūtu papildus ienākumus. Brīvprātīgais oglekļa tirgus turpina strauji attīstīties un augt. Noteikumi un standarti joprojām mainās, parādās aizvien jauni tirgus spēlētāji, tāpēc zemju īpašniekiem ir jābūt informētiem par to, kādu atbalstu viņiem var sniegt oglekļa kredītu projektu attīstītāji, kādas ir izmaksas un citi aspekti.

Brīvprātīgais oglekļa tirgus joprojām ir agrīnā stadijā, taču tas strauji aug un mainās. Projektu izstrādātāji, kuru uzdevums ir orientēties izmaiņās un nodrošināt īstenoto projektu atbilstību augstiem standartiem, aktīvi piesaista sadarbībai zemes īpašniekus, t.sk. piedāvājot savu algoto ekspertu pieredzi. Zemes īpašnieki var saņemt noderīgu informāciju un ziņas projektu izstrādātāju kanālos, iepazīties ar ekspertiem šajā jomā vai veidot sadarbību ar citiem zemes īpašniekiem programmas ietvaros. Pirms dalības oglekļu kredītu projektā, noteikti vērts izpētīt, kādu atbalstu konkrētais projekta attīstītājs var sniegt visa procesa laikā.

Kādas ir atšķirīgas prasības un noteikumi?

Nozares straujā izaugsme nozīmē, ka parādīsies arvien vairāk partneru, no kuriem izvēlēties sev piemērotāko. Uzņēmumi, kas zemes īpašniekiem piedāvā iegūt papildus ienākumus no sava īpašuma, jeb oglekļa projektu attīstītāji apvieno ieinteresētos zemes īpašniekus un rūpējas par izmaksu efektivitāti, taču vienlaikus tieši projektu attīstītāji ir tie, kas nosaka noteikumus savām oglekļa programmām. Tas var nozīmēt ļoti atšķirīgas prasības, ienākumu līmeni un atbalstu zemes īpašniekiem, ar ko noteikti ir jāiepazīstas pirms sadarbības uzsākšanas.

Oglekļa projekta puses

Vai mērķis ir reāla ietekme uz vidi?

Šobrīd pieaug gan oglekļa kredītu cenas, gan pieprasījums pēc tiem. Tas padara oglekļa kredītus par jaunu uzņēmējdarbības iespēju, taču tajā pašā laikā ir svarīgi atcerēties oglekļa kredītu galveno mērķi – novērst un likvidēt oglekļa emisijas atmosfērā. Zemes īpašniekiem ir vērts pievērst uzmanību, vai viens no potenciālā sadarbības partnera mērķiem ir vēlme iegūt reālu, izmērāmu ietekmi uz vidi ar radītajiem oglekļa kredītiem. Lai radītu šo ietekmi, projektu attīstītājam jākoncentrējas uz radīto kredītu kvalitāti. Augstākas kvalitātes oglekļa kredīti ir jēgpilnāki arī no biznesa skatupunkta, jo pircēji tos vēlas iegādāties vairāk. Turklāt par augstāku cenu.

Vai strādā ar neatkarīgās pārbaudes iestādēm?

Kā jau tika minēts, ir svarīgi, lai radītie oglekļa kredīti ir augstas kvalitātes un nodrošina solīto ietekmi. Lai radītu un pierādītu reālo ieguvumu no oglekļa kredītiem, nepieciešams tos pārbaudīt. Šajā procesā iesaistās neatkarīgas pārbaudes iestādes, tāpēc pirms sadarbības uzsākšanas zemes īpašniekiem ir jānoskaidro, ar kādiem sadarbības partneriem strādā projektu attīstītājs. Oglekļa kredītu standartu kontroli veic tādas pārbaudes iestādes kā “Verra” un “Gold Standard”. Palielinoties interesei un ieguldījumiem oglekļa kredītu tirgū, ir pieaugusi ne tikai projektu izstrādātāju, bet arī šo standartu un uzraudzības struktūru rūpīga pārbaude. Tas nozīmē, ka projektu izstrādātājiem un pārbaudītājiem ir cieši jāsadarbojas, lai nodrošinātu projektu solīto ietekmi uz vidi. Standartu pārraudzība attīstās arī tāpēc, ka pieaug reitingu aģentūru skaits, kas ir paredzētas dažādu oglekļa programmu kvalitātes un efektivitātes novērtēšanai. Turklāt labākajiem projektu izstrādātājiem tiek piešķirtas arī balvas. Tāpēc viens no svarīgākajiem padomiem ir izmantot neatkarīgas reitingu aģentūras, piemēram, oglekļa plāna CDR datu bāzes, BeZero oglekļa kategorijas un Sylvera, lai redzētu, kā ir novērtēti dažādi oglekļa projekti.

Cik precīzi ir aprēķinātie ieguvumi zemes īpašniekam?

Galvenā sola no projekta attīstītājiem īpašniekiem ir ienākumi no oglekļa kredītiem. Runājot par meža oglekļa projektiem, meža augšanas modeļus var izmantot, lai novērtētu un prognozētu, cik daudz oglekļa koki akumulēs augot, kas tad var tikt izmantots, lai novērtētu oglekļa kredītu skaitu, kas tiek radīti gadu gaitā, un ienākumu, pamatojoties uz to. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka izsniegtie kredīti tiek aprēķināti, mērot reālo koku augšanu un cik daudz oglekļa tiek uzglabāts (1 tona oglekļa = 1 oglekļa kredīts). Kad mērījums ir noticis, verifikācijas iestāde izsniegs kredītus, pamatojoties uz šo reāli notikušo labumu.

Galvenais solījums zemes īpašniekiem no projekta attīstītājiem ir ienākumi no oglekļa kredītiem. Runājot par mežu oglekļa projektiem, meža augšanas modeļus var izmantot, lai novērtētu un prognozētu, cik daudz oglekļa koki akumulēs augot, kas tad var tikt izmantots, lai novērtētu oglekļa kredītu skaitu, kas tiek radīti gadu gaitā, un ienākumus, pamatojoties uz tiem. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka izsniegtie kredīti tiek aprēķināti, mērot reālo koku augšanu un cik daudz oglekļa tiek uzglabāts (1 tonna oglekļa = 1 oglekļa kredīts). Kad mērījums ir noticis, verifikācijas iestāde izsniegs kredītus, pamatojoties uz šo reāli notikušo labumu.

Tas nozīmē, ka divi attīstītāji var piedāvāt zemes īpašniekam dažādas paredzamās ienākumu summas no apmežošanas uz tā paša zemes gabala. Paredzamie ienākumi var ievērojami atšķirties, pamatojoties uz dažādiem faktoriem, piemēram, izvēlētajām koku sugām un izmantoto meža augšanas modeli. Īpašniekiem ir jāņem vērā arī tas, ka rezultāts iespējams būs noteiktā diapazonā, kas nozīmē, ka īpašniekam var tikt piedāvāta paredzamā ienākumu summa no diapazona augšējā, vidējā vai apakšējā daļas. Tas pats par sevi jau var izraisīt atšķirīgus piedāvājumu rezultātus. Tomēr, ar kuru attīstītāju īpašnieks izvēlēsies sadarboties, kredītu skaits galu galā tiks noteikts, pamatojoties uz reālo koku pieaugumu dzīvē, un tie tiks izsniegti tad, kad tiks veikti mērījumi un verifikācija. Šajā ziņā zemes īpašnieka darbības, piemēram, cik labi viņi rūpēsies par jaunajiem kokiem, ietekmēs saņemto kredītu skaitu. Sākotnējie novērtējumi, ko sniedz projekta attīstītāji, galu galā maz ietekmē galīgo kredītu un ienākumu summu.

Apmežošanas ienākumu aprēķināšana

Uzmanieties no nereāliem ienākumu solījumiem, jo dažreiz attīstītāji var nepareizi attēlot reālo pelnīšanas potenciālu, tāpat kā automašīnu ražotāji var pārspīlēt degvielas patēriņa apgalvojumus. Var gadīties, ka brošūrā lasāt, ka automašīna ideālās apstākļos var patērēt 4,5 litrus uz 100 kilometriem, bet pēc automašīnas iegādes uzzināt, ka reālajā braukšanas situācijā tā vidēji patērē 8 litrus uz 100 kilometriem. Oglekļa kredītu aplēses ir līdzīgas. Piemēram, projekta attīstītājs var apgalvot, ka labākos apstākļos zemes gabals varētu radīt 300 kredītus hektārā visā meža rotācijas ciklā, bet vidēji šī zeme radīs 180-200 kredītus hektārā.

Pārliecināties, vai nav slēptu izmaksu?

Diemžēl oglekļa projektu izveide un pārvaldība ir dārga. Lai projekts sniegtu ienākumus, projektu attīstītāji daļu no radītajiem ieguvumiem patur sev, lai segtu projekta attīstīšanas izmaksas. Tas var izpausties dažādos veidos, tāpēc finanšu sadali un ienākumus noteikti nepieciešams noskaidrot vēl pirms pievienošanās projektam. Projektu izstrādātājiem iepriekš jāpasaka, kādu maksu viņi iekasēs par saviem pakalpojumiem. Lai pārbaudītu, ko ietver šī maksa, zemes īpašniekiem jānoskaidro arī to, kā izmaksas tiek sadalītas visa procesa laikā, tostarp stādīšanas, uzraudzības, pārbaudes un pārdošanas ietvaros. Dažos gadījumos projektu attīstītājs varētu segt visas šīs izmaksas un iekasēt vienotu maksu par visiem saviem pakalpojumiem. Taču citos gadījumos zemes īpašniekiem daļa izmaksu, piemēram, par stādīšanu, jāsedz pašiem. Ieteicams pārliecināties, ka nav nekādu slēpto maksu. Strādājot ar projektu izstrādātājiem, bieži tiek prasīts noslēgt gadu desmitiem ilgus līgumus, tāpēc ir svarīgi veikt pamatīgu mājasdarbu un uzdot šos un citus jautājumus, pirms piekrist dalībai programmā, tikai tā iespējams radīt pievienoto vērtību gan sev, gan oglekļa kredītu pircējiem, gan planētai.

Arbonics ir oglekļa un ekosistēmu tehnoloģiju platforma meža un citu zemju īpašniekiem Eiropā, kas, apvienojot mežsaimniecību ar tehnoloģiju pasauli, palīdz cīnīties pret klimata pārmaiņām. Mēs palīdzam īpašniekiem uzskaitīt, uzraudzīt un pārdot ilgtspējīgas zemes apsaimniekošanas vides ieguvumus.

Vai Jūs esat zemes īpašnieks/ce? Iepazīstiniet ar sevi šeit, un mēs ar Jums sazināsimies, lai izdiskutētu Jūsu zemes potenciālu.

Piesakies mūsu paziņojumiem šeit un seko mums Facebook, LinkedIn un Twitter, lai saņemtu jaunākās ziņas.

Jums varētu arī patikt