lisett_icon.jpg
|Arbonics view

Lisett Luik, Dibinātājs, COO

Kā nopelnīt papildu ienākumus, veicot meža ieaudzēšanu savā zemē

Apmežošanas projekta pārskats

Vairāk nekā 160 zemes īpašnieki sadarbojas ar Arbonics, lai veiktu apmežošanu savā zemē un nākotnē nopelnītu ienākumus no oglekļa kredītiem. Pievienojies arī tu. Sāc šeit, pieprasot bezmaksas analīzi savai zemei. Vai turpini lasīt, lai uzzinātu vairāk par to, kā tas darbojas.

Kas ir apmežošana?

Apmežošana ir jaunu mežu stādīšanas process zemē, kurā pēdējās desmitgadēs nav bijis meža. Tas atšķiras no meža atjaunošanas, kas ietver mežu stādīšanu vietās, kur tie ir izcirsti vai citādi iznīcināti (piemēram, ugunsgrēka dēļ).

Tādējādi piemērotas teritorijas apmežošanai ir nemeža zemes, piemēram, vecas, pamestas ganības. Apmežošana sniedz zemes īpašniekiem iespēju gūt oglekļa ienākumus caur oglekļa kredītiem.

Kāpēc apmežošana var nopelnīt oglekļa kredītus un oglekļa ienākumus?

Koki absorbē oglekļa dioksīdu (galveno siltumnīcefekta gāzi) no atmosfēras, augot, padarot mežus par svarīgiem oglekļa absorbentiem. Kad oglekļa sekvestrācija, kas rodas no apmežošanas, ir izmērīta, pārbaudīta un atbilst konkrētiem kritērijiem, sertificētāji var izdot vienu oglekļa kredītu par katru izmērīto oglekļa tonnu.

Zemes īpašnieki, kas piedalās apmežošanas projektos, tad var pārdot šos oglekļa kredītus uzņēmumiem vai organizācijām, kas vēlas kompensēt savas siltumnīcefekta gāzu emisijas vai oglekļa pēdu.

blog-cta-gif-lv.gif

Kāpēc apmežošanas projektiem ir nepieciešama sertifikācija?

Projektu sertifikācija un verifikācija, ko veic trešā persona, ir nepieciešama, lai atzītu kredītus par augstas kvalitātes, kas savukārt palielina to vērtību. Cena starp sertificētiem un nesertificētiem oglekļa kredītiem var atšķirties desmitkārtīgi. Arbonics sadarbojas ar Verra, pasaules lielāko oglekļa kredītu standartu. Uzzini vairāk par Verra un citiem verifikācijas pakalpojumu sniedzējiem šeit: "ABC: Kas ir Verra un Gold Standard, un kāpēc tie ir svarīgi?".

Kāpēc no meža atjaunošanas nevar nopelnīt oglekļa kredītus?

Oglekļa kredīti tiek pārdoti brīvprātīgajā oglekļa tirgū (skatīt arī: “ABC: Kas ir brīvprātīgais oglekļa tirgus?"), un pircēji, t.i., uzņēmumi, kas vēlas kompensēt savu oglekļa pēdu, sagaida noteiktu kvalitātes līmeni. Piemēram, ja pašlaik tu apmežo 5 hektārus nemeža zemes ar jaunu bērzu mežu, tu varētu nopelnīt 112 500 € oglekļa kredītos nākamo 30 gadu laikā (pieņemot, ka kredīta cena ir 50 €).

Viens kvalitātes kritērijs ir tas, ka darbībai jādod pievienotu vērtību, kas nozīmē, ka apmežošana ir radījusi jaunu oglekļa sekvestrāciju. Meža atjaunošana pēc mežizstrādes parasti netiek uzskatīta par pievienotu vērtību, jo tā nerada papildu oglekļa sekvestrācijas vērtību. Tādēļ par meža atjaunošanas darbībām nevar nopelnīt oglekļa kredītus.

Apmežošana dod papildus vērtību, un tirgū ir pieprasījums pēc sertificētiem apmežošanas oglekļa kredītiem. Papildu oglekļa noņemšanai no atmosfēras, apmežošana sniedz daudzus citus ieguvumus, piemēram, jaunu dzīvotņu radīšanu, ūdens kvalitātes uzlabošanu un vietējo kopieno labklājību.

Kā darbojas Arbonics apmežošanas projekts?

Teorētiski jebkurš zemes īpašnieks var uzsākt apmežošanas projektu un pārvaldīt tā sertifikācijas procesu. Tomēr šis process ir nogurdinošs (aizņem līdz 18 mēnešiem) un dārgs (tieša saziņa ar sertificētājiem, piemēram, Verra, un citām attiecīgām organizācijām var izmaksāt vairāk nekā 50 000 €). Arbonics vienkāršo un padara procesu pieejamāku, apvienojot vairākus zemes īpašniekus vienā projektā un pārvaldot visu dokumentāciju.

Turklāt Arbonics rūpējas par datiem balstītu oglekļa mērīšanas plānu izstrādi un oglekļa aprēķinu un verifikāciju veikšanu. Arbonics sniedz šos pakalpojumus bez avansa maksājuma, iekasējot 10-20% no radītajiem kredītiem kā maksu.

Ko darīt, ja vēlies apmežot savu zemi un iegūt oglekļa ienākumus?

 1. Apsver, vai tavā īpašumā ir piemērota zeme apmežošanai. Atcerieties, ka zemes lietošanas veids nevar būt meža zeme!

 2. Sazinies ar mums un dalies ar savu īpašumu kadastra apzīmējuma numuriem, lai pārbaudītu to piemērotību apmežošanai. Mūsu oglekļa ienākumu analīze ātri noteiks, vai tava zeme ir piemērota apmežošanai.

 3. Mēs sagatavosim bezmaksas oglekļa ienākumu analīzi piemērotajai zemei. Mēs sniegsim ieteikumus par stādāmajām koku sugām un prognozēsim oglekļa ienākumus no oglekļa kredītiem.

 4. Vienojies par apmežošanas plānu un paraksti līgumu.

 5. Stādi kokus un uzturi savu jauno mežu. Mēs parūpēsimies par oglekļa mērīšanu un verifikāciju, kas saistīta ar tavu apmežošanas projektu, lai sertificētu kredītus un nodrošinātu to kvalitāti. Mēs tevi informēsim, kad kredīti un ienākumi tev būs pieejami.

 6. Gūsti oglekļa ienākumus. Tavi pirmie kredīti ienāks piecus gadus pēc stādīšanas, kad koki būs pietiekami izauguši. Bet pirmie ienākumi var nākt arī agrāk, jo mēs izskatām iespējas veikt kredītu iepriekšpārdošanu.

Ja vēl to neizdarījāt, aizpildiet ievadformu šeit, lai sāktu.

APMEŽOŠANAS PĀRSKATS
 • Mežsaimniecības darbības veids: stādīšana, meža kopšana, iespējamā koksnes ieguve
 • Galvenie kritēriji: zeme, kas nav meža zeme
 • Oglekļa projekta ilgums: 40-60 gadi (atkarīgs no mežizstrādes cikla)
 • Paredzamie kredīti vienam ha: 120-280 VCU
 • Paredzamā kredīta pārdošanas cena: 25–50 € par VCU
 • Stādīšanu veic zemes īpašnieks vai viņa izvēlēts partneris
 • Stādīšanas izmaksas sedz zemes īpašnieks

Arbonics ir oglekļa un ekosistēmu tehnoloģiju platforma meža un citu zemju īpašniekiem Eiropā, kas, apvienojot mežsaimniecību ar tehnoloģiju pasauli, palīdz cīnīties pret klimata pārmaiņām. Mēs palīdzam īpašniekiem uzskaitīt, uzraudzīt un pārdot ilgtspējīgas zemes apsaimniekošanas vides ieguvumus.

Vai Jūs esat zemes īpašnieks/ce? Iepazīstiniet ar sevi šeit, un mēs ar Jums sazināsimies, lai izdiskutētu Jūsu zemes potenciālu.

Piesakies mūsu paziņojumiem šeit un seko mums Facebook, LinkedIn un Twitter, lai saņemtu jaunākās ziņas.

Jums varētu arī patikt