Kuidas teenida uusmetsastamisega süsinikukrediite

Vajalik teave Arbonicsi abil uusmetsastamise kohta

UUSMETSASTAMISE ÜLEVAADE
 • Metsamajandusliku tegevuse liik: istutamine, metsahooldus, metsa raiumine raieringi lõpus (lubatud aga mitte kohustuslik)
 • Põhikriteeriumid: mittemetsamaa, vähemalt 10 aastat viimasest raiest
 • Süsinikuprojekti pikkus: 40–60 aastat (olenevalt raieringi pikkusest)
 • Eeldatavad süsinikukrediidid hektari kohta: 120–345 VCU-d
 • Süsinikukrediitide eeldatav müügihind: 25–50 €/VCU
 • Istutustööd teostab maaomanik või tema valitud partner
 • Istutuskulud katab maaomanik
Kumulatiivsed süsinikukrediidid - 1 Ha, kask, erinevad lepingupikkused

Mis on uusmetsastamine?

Uusmetsastamine tähendab uute metsade istutamist aladele, mida ei ole viimase paarikümne aasta jooksul metsastatud. See erineb metsa uuendamisest, mis hõlmab istutamist aladele, kus mets on maha raiutud või muul viisil hävinud (nt tulekahju tõttu). Miks on nende mõistete eristamine tähtis? Vabatahtlikul süsinikuturul (vt ka: „ABC: mis on vabatahtlik süsinikuturg?") metsa uuendamist pärast kavandatud raiet ei loeta tavaliselt lisanduvaks ja seetõttu ei saa selle eest teenida sertifitseeritud süsinikukrediiti. Uusmetsastamise projektid eemaldavad atmosfäärist süsinikku, pakuvad elukeskkonda, parandavad vee kvaliteeti ning annavad kasu kohalikele kogukondadele.

Kuidas ja miks sertifitseeritakse uusmetsastamise projekte?

Sertifitseerimine ja verifitseerimine kolmandate osapoolte poolt on vajalik, kui soovid, et Sinu krediite tunnustatakse kvaliteetsete ja lisanduvatena, mis omakorda tõstab nende hinda (sertifitseeritud ja sertifitseerimata süsinikukrediitide hinnaerinevus võib olla kuni kümnekordne) Arbonics teeb koostööd Verraga, mis on maailma suurim süsinikukrediitide standard. Lisateavet Verra ja teiste verifitseerimisteenuste osutajate kohta leiate artiklist "ABC: mis on Verra ja Gold Standard ning miks nad on olulised?".

Kuidas toimib Arbonicsi uusmetsastamise projekt?

Teoreetiliselt võib iga maaomanik ise uusmetsastamisprojekti alustada ja selle sertifitseerimisega tegeleda, kuid see protsess on tülikas (võtab aega kuni 18 kuud) ja kulukas (Verra ning teiste sertifitseerijate ja asjakohaste organisatsioonidega otse suhtlemine võib maksta üle 50 000 euro). Arbonics muudab protsessi lihtsamaks ja taskukohasemaks, koondades mitu maaomanikku kokku ühte projekti ja hallates kogu paberimajandust ise. Lisaks hoolitseb Arbonics süsinikukrediitide genereerimiseks andmepõhiste mõõtmisplaanide koostamise ning süsinikuarvutuste ja kontrollimiste läbiviimise eest. Arbonics osutab neid teenuseid ilma ettemaksuta, võttes tasuks 10-20% loodud krediitidest.

Mida peaksin tegema?

Esmalt jõua selgusele, kas Sul on maid, kuhu Sul on õigus istutada (pea meeles, et viimase 10 aasta jooksul ei tohi seal maatükil olla metsa olnud). Lisaks mõtle läbi, kas oled valmis oma aega ja raha uusmetsastamisesse investeerima. Seejärel:

 • anna meile teada, kui oled valmis meiega koostööd tegema;
 • kui Sul on sobivaid maid, koostame Sulle süsinikuanalüüsi, mis annab Sulle kaudse ülevaate mitu süsinikukrediiti võid oma maalt uusmetsastamise tulemusena teenida;
 • seejärel lepime kokku Sinu maade istutusplaani osas ja jätkame lepingutingimuste läbiarutamisega. Seejärel allkirjastame lepingu;
 • lepinguläbirääkimiste ajal või pärast seda saad otsustada, kas istutad ise või teed koostööd istutuspartneriga. Kui valid viimase variandi, teed istutuspartneriga koostööd, et leppida kokku istutusandmete (nt istutamise aja, istikute liigi, kulude jm) osas;
 • pärast lepingu allkirjastamist arutame läbi ka Sinu istutus- ja majandamiskavad. Samuti lepime kokku, millised mõõtmisandmed pead meile esitama (tavaliselt samad andmed, mis esitad valitsusasutuse andmebaaside jaoks);
 • puud istutad vastavalt oma istutusplaanile; krediitide jälgimine ja kontrollimine algab vastavalt kokkulepitud plaanile;
 • olenevalt sellest, kas otsustad saada süsinikukrediiti või rahamakseid, toimub Sinu esimene väljamakse tõenäoliselt kahe kuni viie aasta pärast.

Kui Sa pole seda veel teinud, täida alustamiseks tutvustusvorm.

Arbonics on tehnoloogiapõhine süsiniku- ja ökosüsteemi platvorm, mis loob silla Euroopa metsa- ja maaomanike ning vabatahtlikul süsinikuturul krediite ostvate ettevõtete vahele.

Kas sa oled maaomanik? Tutvusta end siin ja me võtame Sinuga ühendust.

Jälgi meid sotsiaalmeedias: Facebook, LinkedIn ja Twitter.

Sulle võib veel meeldida