lisett_icon.jpg
|Uue metsamajanduse ABC

Lisett Luik, Asutaja, COO

ABC: mida tähendab püsivus ja miks on see oluline?

Püsivus metsasüsinikuprojektides ja selle erinevused eri tüüpi süsinikuprojektide vahel.

Kaks kõige levinumat terminit, mida süsinikuprojektidega seoses kasutatakse, on lisanduvus ja püsivus (ehk järjepidevus). Sageli mainitakse neid mõisteid üheskoos süsinikukrediidi kvaliteediga – või räägitakse neist rohepesu vältimise juures. Need on olulised mõisted, millest iga vabatahtlikel süsinikuturgudel osalev maaomanik või krediidiostja aru peab saama. Siinses artikklis seletame lahti püsivuse ja lisanduvuse kohta saab lugeda siit.

Mis on püsivus?

Lühidalt öeldes on püsivus mõiste, mis määrab, kui kaua on süsinik seotud ja milline on selle tagasipööramise (st uuesti atmosfääri eraldumise) oht. Tagasipööramine võib toimuda mitmel viisil. Metsandusega seotud süsinikuprojektide puhul on kõige tõenäolisemateks tagasipööramise põhjusteks metsapõlengud, kõdunemine ja raie, millele järgneb puidu kasutamine lühikese olelusringiga toodetes (näiteks paber).

Võtame püsivuse vaatlemisel näiteks keskmise puu. Kui istutad kevadel väikese männiistiku, siis heal juhul kasvab see veel palju aastakümneid, võttes õhust CO2 ja muundades selle biomassiks. Puu talletab süsinikku oma tüves, okstes, okastes ja juurtes.

Osa sellest talletamisest on pikaajaline – näiteks tüves, mis säilib puu terve elutsükli jooksul (üle 50 aasta) ja isegi kauem, kui puidust tehakse mööblit või ehitatakse maja. Osa sellest on aga lühiajaline – männiokkad võivad langeda maapinnale ja kõduneda vähem kui aasta pärast kasvamist, vabastades CO2 tagasi atmosfääri.

Seega milline on männipuu süsinikutalletuse üldine püsivus? Seda on raske öelda, ent rusikareeglina eeldavad Verra-suguste tõendusasutuste metoodikad tihti, et umbes pool puu biomassist talletatakse puu terve kasvutsükli jooksul ning võetakse seejärel kasutusse. Seega kui meie hüpoteetiline männipuu kasvab 80 aastat ja talletab endas kokku 1,5 tonni CO2, võime seda arvestada 0,75 tonni CO2-ekvivalendina, millel on 80-aastane püsivus.

Kuidas erineb püsivus eri tüüpi süsinikuprojektide vahel?

Üldiselt on uusmetsastamisprojektide püsivus hinnanguliselt 30–80 aastat. See püsivus arvutatakse peamiselt välja lepingu pikkuse, mitte puude potentsiaalse eluea alusel, sest enamiku äsjaistutatud metsade pikaealisust mõjutavad kõige enam raietsüklid, mitte puude loomulikud elutsüklid. Seega tagatakse uusmetsastamisprojektides püsivus lepingutega, mis kohustavad maaomanikku hoidma oma metsa kindlaksmääratud perioodil kasvamas.

Süsinikukrediiditüüpide laiemat nimekirja vaadeldes näeme, et püsivus on erinevate projektide vahel väga varieeruv. Mineraliseerimist (CO2 muutmine karbonaatideks ja sarnasteks mineraalideks) hõlmavad projektid on ühed pikemate talletusaegadega – tõtt-öelda võib sellisel viisil seotud süsinik jääda lausa igavesti seotuks.

Skaala teises otsas on süsiniku mullas talletamise projektidel eeldatavalt madal püsivus, sest tagasipööramise risk on väga kõrge.

püsivus erinevatel süsinikuprojektidel

Miks on püsivus oluline?

Olemuselt on püsivus oluline CO2 kestuse tõttu maa atmosfääris. Kui ükskõik millisel viisil vabaneb täiendavat CO2, läheb kell käima: umbes 60–80% vabanenud CO2-st neeldub esimese 200 aasta jooksul (enamasti ookeanidesse). Ülejäänud 20–40% jääb aga pikaks ajaks püsima – alates 300 aastast kuni ligi 1000 aastani. Siinjuures tuleb arvestada, et see ei tähenda ühe konkreetse CO2 molekuli niivõrd pikaaegset püsimajäämist (nende keskmine eluiga on 5 aastat), vaid pigem seda, et täiendavalt vabanenud CO2 tekitab ülejäägi, mille neeldumine süsinikuringes võtab aega.

Seda võib kõrvutada linnatänavate üleujutamisega pärast tugevat vihma: kanalisatsioon neelab üheainsa H2O molekuli hõlpsasti, ent kui neid korraga palju vabaneb, kulub vee tavapärasel viisil äravoolamiseks aega (ning kui vihm on erakordselt tugev või piirkond madal, võib olla üleliigse vee ärajuhtimiseks vajalik võtta kasutusele pumbad).

Seega kui tahame siduda CO2 meie üldise heite kompenseerimise eesmärgil, peame arvestama püsivusega. Kui meie meetodite püsivus on keskmiselt madal (< 50 aastat), ei suuda me vabanenud CO2 piisavalt kompenseerida, sest sidumisperioodi lõpuks on meil atmosfääris peaaegu kahekordne kogus CO2 – kõik, mida sidusime ja vabastasime, lisaks enamik algsest CO2-st, mida algselt kompenseerima asusime ja mis pole veel neeldunud.

Kas see tähendab, et peaksime keskenduma ainult väga pikaajalisele, vähemalt 1000 aastat kestvale talletamisele?

Jah ja ei. Ideaalses maailmas toimuks kogu süsinikuheite kompenseerimine väga pikaajaliste talletamislahenduste kaudu, näiteks direct air capture’i ehk tehnoloogia abil otse õhust CO2 kogumise (DAC) ja geoloogilise talletamise või tõhustatud murenemise (tuntud ka kui mineraliseerimine) teel. Praegu jääb nende variantide aastane suutlikkus CO2 tonnides aga väikeste viiekohaliste arvude juurde. 2021. aasta andmetel sidusid kõik maailma DAC jaamad aastas ühtekokku vähem kui 10 000 tonni CO2 ning tegid seda keskmise kuluga umbes 500–1000 eurot ühe tonni CO2 ekvivalendi kohta.

Seevastu praeguste ja varasemate heitkogustega tegelemiseks peame suutma 21. sajandi keskpaigaks eemaldada aastas umbes 10 gigatonni (see on 1 miljard ehk 1 000 000 000 tonni) CO2. On selge, et DAC-st ja mineraliseerimisest üksi ei piisa.

Lünga saavad täita looduspõhised lahendused (millest üks on metsapõhine süsiniku talletamine). Kuigi neil on madalam püsivus, on nad mastaabitavad, soodsamad ning pakuvad hulgaliselt kaasnevaid eeliseid, nagu elupaikade kaitse, veepuhastus, puidu- ja muud kaubad jne. Koos püsivuse maksimeerimist tagavate piisavate kaitsemeetmetega (nt istutatud metsade enneaegset raiumist takistavate lepingutega) saavad metsade süsinikuprojektid olla tõhus viis atmosfääri süsinikdioksiidi vähendamiseks, kaitstes ühtaegu ka loodust.

Arbonics on tehnoloogiapõhine süsiniku- ja ökosüsteemi platvorm, mis loob silla Euroopa metsa- ja maaomanike ning vabatahtlikul süsinikuturul krediite ostvate ettevõtete vahele.

Kas sa oled maaomanik? Tutvusta end siin ja me võtame Sinuga ühendust.

Jälgi meid sotsiaalmeedias: Facebook, LinkedIn ja Twitter.

Sulle võib veel meeldida